ĐỐI TÁC

Hội LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tổ chức thu gom cũng như phân phối đến các điểm/trạm nhân công, nội trợ để triển khai việc làm cho phụ nữ cần thêm thu nhập.

hoi-lien-hiep-phu-nu-limloop
san-xuat-thuong-mai-tong-hop-hop-tac-limloop

CÔNG TY SẢN XUẤT TỔNG HỢP II

Thu gom phế phẩm, xử lý và tái chế thành các sản phẩm khác